ANUNTUL PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritoriala Comuna Râmeț, din Judetul Alba, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 13, 20, 43, 30  incepand cu data de 15.03.2023 pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei, conform art. 14 alin (l) si (2) din Legea cadastrului si a Publicitatii Imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.