ANUNT LEGEA NR 123/2023 FOND FUNCIAR

ANUNȚ IMPORTANT

 

        Primarul comunei Râmeț  

        Aduce la cunoștință cetățenilor comunei Râmeț următoarele:

 

        La data de 19 mai 2023 a intrat în vigoare Legea 123/2023 care a adus modificări Legii nr. 18/1991, republicată, în temeiul căreia se pot emite titluri de proprietate pentru terenurile din zonele necooperativizate, așa cum este comuna noastră cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 

        a) dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;

        b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta."

 

       Pentru relații suplimentare puteți consulta site-ul Primăriei Râmeț, vă puteți adresa la sediul Primăriei comunei Râmeț persoană de contact fiind desemnat domnul Primar Raica Vasile la nr. de telefon 0748 226 360 și domnul Viceprimar Cordea Ioan la nr. de telefon 0743 565 013.

 

        ATENȚIE !

        Termenul până la care se pot depune cererile expiră în data de 18 noiembrie 2023.